Hälsa och sjukdomar

Hemsida Info om illrar Förberedelser Skötsel Mat Food chart
Sjukdomar Poems and fun Länkar Mina illrar Millan English

Ferret Central har mycket information om illrars hälsa och sjukdomar. (Jag håller på att översätta dessa, men än så länge finns de enbart på engelska.) Här är kortfattat några saker du bör känna till.

Vaccinering

Valpsjuka är ett virus som är nästan 100% dödligt. När väl symptomen uppkommer är vaccination vanligtvis ineffektivt. Vaccination är ett bra sätt att för hindra denna dödliga sjukdom, alla oskyddade illrar är i riskzonen. Valpsjuka kan överföras från hundar, illrar och vilda djur. Viruset kan transporteras på hud eller kläder i flera timmar.

Illervalpar bör vaccineras vid tre tillfällen. Vid 8, 11,och 14 veckors ålder. Den vuxna illern behöver ytterligare en spruta vid ett års ålder och därefter en vartannat år. Vuxna illrar som man inte vet om de är skyddade eller inte bör få två vaccineringar med tre veckors mellanrum. Vaccinet som används är FERVAC-D. Vaccination mot rabies behövs inte i Sverige då det inte har funnits här på drygt hundra år (Sverige, Norge, Storbritannien och Irland är fria från sjukdomen), däremot ska det göras i till exempel USA. Då ska rabiesvaccineringen göras med ett par veckors mellanrum från valpsjukans, ger man de två vaccineringarna för tätt inpå varandra ökar risken för reaktioner mot vaccinet.

Sjukdomar

Binjuresjukdom:

Vissa illrar, speciellt äldre, kan få tumörer på sina binjurar. Binjurarna producerar hormoner och en tumör orsakar abnormala mängder hormon. Det vanligaste första symptomet är håravfall på kroppen med start på baken och sedan framåt på sidorna till huvudet. Viktförlust är vanligt, och sexuellt beteende kan återkomma hos kastrerade illrar. Tumören måste opereras, man kan tydligen också ge medicin, men detta lär enbart lindra symptomen, den botar inte sjukdomen.

Insulinom:

Insulinom är en cancer på bukspottskörteln (på de Langerhansska cellöarna vilka producerar insulin). Tumörerna orsakar överskott av insulin vilket driver glucosen i blodet in i kroppens celler vilket orsakar hypoglycermia - lågt blodglukos (motsatsen till diabetes). Symptomen kan vara viktförlust, letargi, svaghet i bakben och även kramper. Operation är vanligen det bästa valet, medicinering kan göras, men effekten är enbart temporär.

Lymfosarkom:

Lymfosarkom är en av de vanligaste cancersjukdomarna hos illrar. Det är en sjukdom som inte har något botemedel, men man kan hejda förloppet med korticon och allmän omvårdnad.

Förkylning:

Illrar kan smittas av människors förkylningar. En vuxen iller som är vid god kondition bör bli frisk igen efter några dagar. Se till att illern får mycket att dricka och låt honom sova så mycket han vill. Om förkylningen verkar svår eller ihärdig bör man ta honom till en veterinär.

Överhettning:

Illrar är känsliga för värme. Redan temperaturer över 27 grader Celcius kan bli livshotande om de inte har tillgång till skugga och vatten.

Diverse sjukdomssymptom

Kräkning:

En iller kan kräkas någon enstaka gång av stress eller att han äter för mycket eller för snabbt (jag har också varit med om att några enstaka hårbollar kommit upp, även om det lär vara ovanligt), men om det är spår av blod i det som kommer upp, eller om det upprepas bör du uppsöka veterinär.

Håravfall:

Om endast svansen tappar hår kan det vara  på grund av stress. Oftast växer då håren tillbaka nästa gång illern fäller. Vissa illrar kan även tappa håret där om de är allergiska mot något (te.x. sköljmedel - själv använder jag inget sjöljmedel eller ytterst lite till deras tvätt) eller vid vissa säsongsfällningar. Om håravfallet är på kroppen med början på baken och fortsätter mot huvudet bör du uppsöka veterinär omedelbart. Detta är ett av symptomen på tumörer på binjurarna vilket måste opereras.

Framfall av rektum:

Ibland kan illrars ändtarm sticka ut. Detta kan inträffa om han behöver anstränga sig ovanligt hårt i toalådan. Längre peroider med mjuk mat kan också vara orsaken. Om det inte rättar till sig själv efter en dag eller två bör du kontakta din veterinär.

Svaghet i bakbenen:

Ett tecken på tumörer på binjurarna är plötslig svaghet i bakbenen eller i allmänhet sämre balans. Det kan också vara en form av sockersjuka eller bara ett resultat av hög ålder. Om din iller är ung eller visar andra sjukdomstecken måste du uppsöka en veterinär snarast.

Ingen avföring:

Om din iller går på lådan utan att det blir något resultat är risken stor att han har en förstoppning någonstans i matsmältningssystemet. Illern behöver komma till en veterinär snabbt, sitter något fast i tarmarna kan han dö inom 25-48 timmar om det inte tas bort.

Försäkring

Eftersom kostnaderna kan bli höga om din iller blir sjuk bör du fundera på att försäkra den/dem. Det finns f.n. två försäkringsbolag jag känner till som försäkrar illrar:

Agria
Box 70306
107 23 Stockholm
Tele: 08-588 421 00

SveLand Försäkringar
Växthusvägen 2
281 51 Hässleholm
Tele: 0451-38 30 00
Fax: 0451-38 30 37

Under arbete Denna sida är under arbete.

Till hemsidan


Author Camilla Englund. Last updated September 2000.